Terug naar de website


Vervaardiging van champagne

Ons werk in de wijngaard

Wijnoogst

Assembleren en flessen vullen

Aroma's


Het residu verwijderen

De flessen "aankleden"

Hoe kunt u best onze champagne bewaren?

Hoe kunt u best onze champagne degusteren?

Ver weg van het licht blijven de flessen in onze kelder gedurende een lange rijpingsperiode. De kelder speelt een sleutelrol bij deze belangrijke fase van het wijnbereidingsproces, dankzij een constante temperatuur van 12°C. Deze rijping, die men ook wel "maturation sur lies" (*) noemt, brengt heel specifieke aroma's in de champagnewijn. Tussen het vullen van de flessen en de commercialisatie moeten ten minste 15 maanden liggen, waarvan ten minste 12 'sur lies'. Voor millésimes is die termijn 3 jaar. Deze wettelijk opgelegde termijnen, die belangrijk zijn in vergelijking met andere schuimwijnen, wordt in de werkelijkheid veel langer: raadpleeg de fiches van onze Champagnes met precieze informatie over onze bewaartermijnen.


(*) "Sur lie" is het Frans voor "op gist", en betekent dat er gist in de fles aanwezig is waardoor er extra smaken in de drank worden afgegeven.